September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi Cục Hải Quan Vân Phong

Chi Cục Hải Quan Vân Phong

  • Mã Chi cục HQ Vân Phong : 41PE
  • Địa chỉ : Dốc Quýt, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại : (0258) 3622 477
  • Fax : (0258) 3622 466
  • Email : vp@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/BkvVHGKjrSXPRwAp7
TAGS Hải Quan