September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Vinh

Chi cục Hải quan Vinh

  • Mã Chi cục HQ Vinh : 29PF
  • Địa chỉ : Km 11, Quốc lộ 1A tuyến tránh Vinh, Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An
  • Điện thoại : (0238) 3514 637
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/Pv5Mku1bksRRHZuo9
TAGS Hải Quan