September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan Phú Thọ

Hiện tại, chỉ có Chi cục Hải quan Phú Thọ trực thuộc Cục hải quan Hà Nội

Chi cục Hải quan Phú Thọ (ICD Thụy Vân)

  • Mã Chi cục HQ Phú Thọ : 01PJ
  • Địa chỉ : số 1466 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại : (0210) 3848 786
  • Fax : (0210) 3848 787
  • Email : Haiquanphutho.han@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/di2sxw58eSrJQKbX7
TAGS Hải Quan