September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải Quan Đăk Nông

Hiện tại, chỉ có Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Buprăng (Đăk Nông) trực thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Đăk Lăk

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Buprăng

  • Mã Chi cục Hải quan cửa khẩu Buprăng Đội Nghiệp vụ 1 : 40B1 | Đội Nghiệp vụ 2 : 40B2
  • Địa chỉ : km 167 Quốc lộ 14C, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.
  • Điện thoại : (0261) 3702 001 | 6279 939 | 6285 647 | 6283 662
  • Email : hqbuprang@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/g1z92V347jtU6bwb8
TAGS Hải Quan