September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum

Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum

 • Địa chỉ : số 20 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
 • Điện thoại : (0269) 3823 756
 • Fax : (0269) 3824 165
 • Website : https://gialaikontum.customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/W77ctrRzw71gow3i7

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Gia Lai

Chi cục Hải quan cửa khẩu Bờ Y

 • Mã Chi cục HQ CK Bờ Y : 38BC
 • Địa chỉ : xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại : (0260) 3885 203
 • Email : hqckby@gmail.com
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/eBpRtvs5Z1MCAyrs6

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lệ Thanh

 • Mã Chi cục HQ CK Lệ Thanh : 38BB
 • Địa chỉ : xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại : (0269) 3846 9111
 • Email : hqgla_lethanh@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/Bqj1sCQgD4DxYi4L6

Chi cục Hải quan Kon Tum

 • Mã Chi cục HQ Kon Tum : 38PD
 • Địa chỉ : số 203 đường Trần Hưng Đạo, phường thống Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại : (0260) 3863 208
 • Website : http://gialaikontumcustoms.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/hC9SbiX1CKxWP63UA
TAGS Hải Quan