September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan Hà Nam Ninh

Cục Hải quan Hà Nam Ninh

 • Địa chỉ : số 2A đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại : (0229) 3888 569
 • Fax : (0229) 3888 258
 • Email : Hq.hanamninh@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/TAW16bsCKhkBNLV7A

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Hà Nam Ninh

Chi cục Hải quan Nam Định

 • Mã Chi cục HQ Nam Định : 27PE
 • Địa chỉ : Km105, QL10, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 • Điện thoại : (0350) 3682 231 | 3682 542
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/oS5w1C5iBTfobTQc6

Chi cục Hải quan Hà Nam

 • Mã Chi cục HQ Quản lý các KCN Hà Nam : 27NJ
 • Địa chỉ : đường Lê Duẩn, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại : (0226) 3842 563
 • Fax : (0226) 3842 563
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/pnTBcZTtjYa78wtT7

Chi cục Hải quan Ninh Bình

 • Mã Chi cục HQ Ninh Bình : 27PC
 • Địa chỉ : Số 2A đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại : (0229) 3873191
 • Fax : (0229) 3882169
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/abEGY613eSX6MQXH6
TAGS Hải Quan