September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải Quan Lâm Đồng

Hiện tại, tỉnh Lâm Đồng có 02 Chi cục hải quan theo thông tin bên dưới, trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk.

Chi Cục Hải Quan Đà Lạt

  • Mã Chi Cục Hải Quan Đà Lạt Đội Nghiệp vụ : 40D1 | Đội Nghiệp vụ 2 : 40D2
  • Địa chỉ : số 17B đường 3 Tháng 4, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
  • Điện thoại : (0263) 3533 388
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/mKLSL8UudMdGsbbQ7

Chi Cục Hải Quan Đà Lạt – Đội Nghiệp Vụ 2

  • Mã Chi Cục Hải Quan Đà Lạt Đội Nghiệp vụ 2 : 40D2
  • Địa chỉ : số 168 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
  • Điện thoại : (0263) 3670 168
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/UY1nAQverfLtjuZk9
TAGS Hải Quan