September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan Ninh Thuận

Hiện tại, chỉ có Chi cục Hải quan Ninh Thuận trực thuộc Cục hải quan tỉnh Khánh Hoà.

Chi cục Hải quan Ninh Thuận

  • Mã Chi cục HQ Ninh Thuận : 41BH
  • Địa chỉ : KCN Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
  • Điện thoại : (0259) 3891 344
  • Fax : (0259) 3891 343
  • Email : nth@customs.gov.vn | haiquannt@ninhthuan.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/MdNJwMKecAzZxm74A
TAGS Hải Quan