September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục hải quan Phú Yên

Hiện tại, chỉ có Chi cục hải quan Phú Yên trực thuộc Cục hải quan Bình Định

Chi cục hải quan Phú Yên

  • Mã Chi cục HQ Phú Yên : 37TC
  • Địa chỉ : số 14A đường Lương Tấn Thịnh, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
  • Điện thoại : (0257) 3842 432
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/aEdxDEPN6nfWwavK9
TAGS Hải Quan