September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục hải quan Thái Nguyên

Hiện tại, chỉ có Chi cục hải quan Thái Nguyên trực thuộc Cục hải quan Bắc Ninh

Chi cục hải quan Thái Nguyên

  • Mã Chi cục HQ Thái Nguyên : 18B1 | Đội Thủ tục KCN Yên Bình : 18B2
  • Địa chỉ : số 568 đường Phan Đình Phùng, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  • Điện thoại : (0208) 3840 922
  • Fax : (0280) 3840 923
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/bE5RUCQbfMSSzV146
TAGS Hải Quan