September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Cà Mau

Cục Hải quan tỉnh Cà Mau

 • Địa chỉ : số 103 đường Phan Ngọc Hiển, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại : (0290) 3831 517
 • Fax : (0290) 3833 231
 • Email : hqcamau@customs.gov.vn
 • Website : www.haiquancamau.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/DkVmFwk1ix8kWcD68

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Cà Mau

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Năm Căn

 • Mã Chi cục HQ CK Cảng Năm Căn : 59CB
 • Địa chỉ : 103 đường Phan Ngọc Hiển, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Phone : (0290) 3570 996
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/NaqtwsM5EbiAPp287

Chi cục Hải quan Hòa Trung

 • Mã Chi cục HQ Hòa Trung : 59BD
 • Địa chỉ : số 41 đường Bông Văn Dĩa, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại : (0290) 3835 320
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/VvEKjWCDRJnCNjSV6
TAGS Hải Quan