September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

 • Địa chỉ : tổ 11 đường Pắc Bó, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
 • Điện thoại : (0206) 3856 781
 • Fax : (0206) 3852 595
 • Email : hqcaobang@customs.gov.vn
 • Website : http://www.haiquancaobang.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/kMRBLkny1k59u7kYA

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng

 • Mã Chi cục HQ CK Tà Lùng : 11B1 | Đội NV số 2 Nà Lạn : 11B2
 • Địa chỉ : thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
 • Điện thoại : (0206) 3824 134
 • Email : hqtalung@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/oaShG2KUS2Yk1ARY6

Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh

 • Mã Chi cục HQ CK Trà Lĩnh : 11BE
 • Địa chỉ : thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
 • Điện thoại : (0206) 3880 227
 • Email : hqtralinh@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/EdyEXCkQ17qHiFdB6

Chi cục Hải quan cửa khẩu Sóc Giang

 • Mã Chi cục HQ CK Sóc Giang : 11BF
 • Địa chỉ : xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
 • Điện thoại : (0206) 3863 165
 • Email : hqsocgiang@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/bCTx8BRBJ8Aq5Cbj8

Chi cục Hải quan cửa khẩu Pò Peo

 • Mã Chi cục HQ CK Pò Peo : 11BH
 • Địa chỉ : xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
 • Điện thoại : (0206) 6288 818
 • Email : hqpopeo@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/39AxgaKLyVCREDu79

Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà

 • Mã Chi cục HQ CK Bí Hà : 11G1 | Đội NV Lý Vạn : 11G2
 • Địa chỉ : xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
 • Điện thoại : (0206) 3830 390
 • Email : hqbiha@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/tGQGuEx2DkFqazD79

Chi cục Hải quan Bắc Kạn

 • Mã Chi cục HQ Bắc Kạn : 11PK
 • Địa chỉ : số 34 đường Thái Nguyên, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
 • Điện thoại : (0209) 3861 652
 • Email : hqbackan@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/TfRkDuQvKY16onGC9
TAGS Hải Quan