September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

 • Địa chỉ : số 882 đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại : (0215) 3824 190
 • Fax : (0215) 3825 632
 • Email : N/A
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/6X4F46jNFmAhYSRt9

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tây Trang

 • Mã Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tây Trang Đội Thủ tục Huổi Puốc : 12BB
 • Địa chỉ : xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
 • Email : haiquantaytrang@gmail.com
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/8PbkdyvbgKu5zHBe9

Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lu Thàng

 • Mã Chi cục HQ CK Ma Lu Thàng : 12BH | Đội Hải quan Pô Tô : 12BH
 • Địa chỉ : Km0, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
 • Điện thoại : 0946069568
 • Email : Maluthang@gmail.com
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/UuPWDBgRBrLx9FTB9

Chi cục Hải quan Sơn La

 • Mã chi cục HQ Thị xã Sơn La : 12PF | Đội Nghiệp vụ HQCK Nà Cài : 12PF
 • Địa chỉ : số 156 đường Trường Chinh, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 • Điện thoại : (0212) 3854 003
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/tjvLgchXjfuSqmMi6

Chi cục Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương

 • Mã Chi cục HQ CK Chiềng Khương : 12BI
 • Địa chỉ : Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/QG8tnufXZXNzN7by9

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập

 • Mã Chi cục HQ CK Lóng Sập : 12BE
 • Địa chỉ : Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
 • Điện thoại : 0912332390
 • Email : hqlongsap@gmail.com
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/pfuaxDr9ni11DkRh6
TAGS Hải Quan