September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

 • Địa chỉ : số 91 đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại : (0277) 3851 247
 • Fax : (0277) 3852 004
 • Email : hqdongthap@customs.gov.vn | hqdongthap@gmail.com
 • Website : www.haiquandongthap.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/qXX8rwEL7wKYpf3o7

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Chi cục hải quan cửa khẩu Dinh Bà

 • Mã Chi cục HQ CK Dinh Bà : 49BG
 • Địa chỉ : Quốc Lộ 30, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại : (0277) 3529 295
 • Email : dinhba@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/oohpLvVWfcGKGj7s6

Chi cục hải quan cửa khẩu Thường Phước

 • Mã Chi cục HQ CK Thường Phước : 49BB
 • Địa chỉ : ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại : (0277) 3595 247
 • Email : thuongphuoc@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/1wNsLX7xGZTZjvj97

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Tháp

 • Mã Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp : 49CC
 • Địa chỉ : đường số 5, phường Tân Qúy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại : (0277) 3851 378
 • Email : hqcang@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/HpZ848GRfmWabLdo8

Chi cục Hải quan Sở Thượng

 • Mã Chi cục HQ Sở Thượng : 49BE
 • Địa chỉ: xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại : (0277) 3588 097
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/p6ojaNwhBmzuoTjq9

Chi cục Hải quan Thông Bình

 • Mã Chi cục HQ Thông Bình : 49BF
 • Địa chỉ : ấp Phước Tiên, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại : (0277) 3520 057
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/q9QpTkcppyNTTLdk6
TAGS Hải Quan