September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

 • Địa chỉ : số 154 đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại : (0239) 3693 734
 • Fax : (0239) 3855 467
 • Website : www.htcustoms.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/qXLj3dt9ZTiBo2X58

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

 • Chi cục HQ CK Quốc tế Cầu Treo : 30BB
 • Địa chỉ : xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại : (0239) 3820 015
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/RQHrGbgbBuCxT8VW9

Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo (đóng cửa 2018)

 • Mã Chi cục HQ khu kinh tế CK Cầu Treo : 30BI

Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh (sáp nhập vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải 2019)

 • Mã Chi cục HQ Hồng Lĩnh : 30BE
 • Địa chỉ : số 171 đường Trần Phú, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/cBrHny5zL7hHZmtNA

Chi cục Hải quan Cảng Xuân Hải

 • Mã Chi cục HQ CK Cảng Xuân Hải : 30CC
 • Địa chỉ : xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại : (0239) 3825 090
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/8EV8ebyM6U4oVnk9A

Chi cục Hải quan Cảng Vũng Áng

 • Mã Chi cục HQ CK Cảng Vũng Áng : 30F1 | Đội Nghiệp vụ cảng Sơn Dương : 30F2
 • Địa chỉ : xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại : (0239) 3868 017
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/XZrP7LmKojAfqPYk6
TAGS Hải Quan