September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

 • Địa chỉ : số 16 đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại : (0297) 3862 014
 • Fax : (0297) 3862 940
 • Email : hqkg@customs.gov.vn
 • Website : www.kgcustoms.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/AKGZaCXE12dPb8My6

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Chông

 • Mã Chi cục HQ CK Cảng Hòn Chông : 53CD
 • Địa chỉ : ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại : (0297) 3759 341
 • Email : honchong@kgcustoms.gov.vn | honchong.hqkg@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/GXiB83nvE7o5tcu76

Chi cục Hải quan cửa khẩu Giang Thành

 • Mã Chi cục HQ CK Giang Thành : 53BK
 • Địa chỉ : ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại : (0297) 3760 096
 • Email : giangthanh@kgcustoms.gov.vn | giangthanh.hqkg@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/4Uws4sSjt65Y41VC7

Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc Tế Hà Tiên

 • Mã Chi cục HQ CK Quốc Tế Hà Tiên : 53BC
 • Địa chỉ : xã Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại : (0297) 3851 046
 • Fax : (0297) 3852 033
 • Email : hatien@kgcustoms.gov.vn | hatien.hqkg@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/eZyF2ZioQziGyH577

Chi cục Hải quan Phú Quốc

 • Mã Chi cục HQ Phú Quốc : 53CH
 • Địa chỉ : số 6A đường Bạch Đằng, khu phố 2, phường Dương Đông, thành phố Phú quốc, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại : (0297) 3846 445
 • Email : phuquoc@kgcustoms.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/JjP1NJ2LB18iB6Nr7
TAGS Hải Quan