September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

 • Địa chỉ : số 52 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại : (0205) 3873 721
 • Fax : (0205) 3872 281
 • Website : http://www.haiquan.langson.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/LddpXQ9GVTBNUUfY6

Các Chi cục Hải quan đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn:

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị

 • Mã Chi cục HQ CK Hữu Nghị : Đội Nghiệp vụ Hữu Nghị : 15B1 | Đội Nghiệp vụ Co Sâu : 15B2
 • Địa chỉ : xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại : (0205) 3852 027
 • Fax : (0205) 3851 318
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://g.page/CuaKhauHuuNghi?share

2. Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng

 • Mã Chi cục HQ Ga Đồng Đăng : 15SI
 • Địa chỉ : xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại : (0205) 3851 124
 • Fax : (0205) 3851 506
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/Ddfwijymri2ZaPccA

3. Chi cục Hải quan Tân Thanh

 • Mã Chi cục HQ Tân Thanh : Đội Nghiệp vụ Na Hình : 15E1 | Đội Nghiệp vụ Nà Nưa : 15E2 | Đội Nghiệp vụ Bình Nghi : 15E3 | Đội Nghiệp vụ Tân Thanh : 15E4
 • Địa chỉ : xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại : (0205) 3888 217
 • Fax : (0205) 3888 406
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/gDsFsXmVLLipBQgb6

4. Chi cục Hải quan Cốc Nam

 • Mã Chi cục HQ Cốc Nam : 15BD
 • Địa chỉ : xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại : (0205) 3851 310
 • Fax : (0205) 3851 344
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/SD12egUSgjoUABps5

5. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma

 • Mã Chi cục HQ CK Chi Ma : 15BC
 • Địa chỉ : xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại : (0205) 3845 285
 • Fax : (0205) 3845 281
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/LoLfmP3i7Xy2jRLT8
TAGS Hải Quan