September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

 • Địa chỉ : km3 đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại : (0214) 3 830 001
 • Fax : (0214) 3 830 001
 • Email : hqlaocai@customs.gov.vn
 • Website : https://cuchaiquan.laocai.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/2UEWmNPvLWQifqdm7

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai

 • Mã Chi cục HQ CK Quốc tế Lào Cai : 13BB
 • Địa chỉ : số 174 đường Hồng Hà, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại : (0214) 3830 923
 • Email : gclcklc@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/8crzc8ZPSe2Nk6rn6

Chi cục Hải quan cửa khẩu Mường Khương

 • Mã Chi cục HQ CK Mường Khương : 13BC
 • Địa chỉ : thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại : (0214) 3881 216
 • Email : gclckmk@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/S5tUmpApnGK5F62z8

Chi cục Hải quan Ga ĐSQT Lào Cai

 • Mã Chi cục HQ Đường sắt LVQT Lào Cai 13SG
 • Địa chỉ : đường Khánh Yên, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Email : gclckds@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/VLrMnpW35ENnJkks5

Chi cục Hải quan Bát Xát

 • Mã Chi cục HQ CK Bát Xát : 13BD
 • Địa chỉ : xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại : (0214) 3883 829
 • Email : gclckbx@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/4tfSasJnbTCj6btEA
TAGS Hải Quan