September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Long An

Cục Hải quan tỉnh Long An

 • Địa chỉ : số 398 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An
 • Điện thoại : (0272) 3525 807
 • Fax : (0272) 3829 888
 • Website : www.longancustoms.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/2ej4MuZPQwoaohdQ9

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Long An

Chi cục Hải quan Bến Lức

 • Mã Chi cục HQ Bến Lức : Đội Nghiệp vụ KCN Long Hậu : 48F1 | Đội Thủ tục- Chi cục HQ Bến Lức : 48F2
 • Địa chỉ : KCN Phúc Long, số 400, QL1A, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An
 • Điện thoại : (0272) 3823 790
 • Email : Lan_benluc.hq2@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/zokFASZDhRkJs9mL6

Chi cục Hải quan Đức Hòa

 • Mã Chi cục HQ Đức Hòa : 48BI
 • Địa chỉ : KCN Đức Hòa 1 – Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An
 • Điện thoại : (0272) 3.778108
 • Email : Lan_duchoa@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/RkqJjmN8miHvoEkXA

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp

 • Mã Chi cục HQ CK Quốc tế Bình Hiệp : 48BD
 • Địa chỉ : ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
 • Điện thoại : (0272) 3.951081
 • Email : binhhiep@lan.haiquan.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/tvtVyMVhDaWrovnx6

Chi cục hải quan Hưng Điền (sáp nhập vào Bình Hiệp)

 • Mã Chi cục HQ Hưng Điền : 48BE
 • Địa chỉ : ấp 1, xã Hưng Điền, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/tf6Vj2y2gEovNe1r7

Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây

 • Mã Chi cục HQ CK Mỹ Quý Tây : 48BC
 • Địa chỉ : Ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
 • Điện thoại : (0272) 3856 109
 • Email : Lan_myquytay@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/Vf8inT4SHXkPQsgU7

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Tho

 • Mã Chi cục HQ CK Cảng Mỹ Tho : 48CG
 • Địa chỉ : đường ĐT 864, ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;
 • Điện thoại : (0273) 3853 070
 • Email : Nctu82@gmail.com
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/VQ14GtrBzyxnnNWu7

Chi cục Hải quan Bến Tre

 • Địa chỉ : quốc lộ 60, Khu phố 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại : (0275) 3613 439
TAGS Hải Quan