September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

 • Địa chỉ : số 09 , đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại : (0238) 3593 420
 • Fax : (0238) 3844 051
 • Website : https://nghean.customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/tErD4wXMTy1rxJWy5

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cửa Lò

 • Mã Chi cục HQ CK Cảng : 29CC
 • Địa chỉ : quốc lộ 46, khối 12, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại : (0238) 3944 439
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/trsgLyyUi4bPxbL8A

Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

 • Mã Chi cục HQ CK Quốc tế Nậm Cắn : 29BB
 • Địa chỉ : đường 7, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại : (0238) 3750 116
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/9xV6AhxfWikP7qjf7

Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy

 • Mã Chi cục HQ CK Thanh Thủy : 29BH
 • Địa chỉ : xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại : 0914 480 838
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/d9NAnBrYCpHSsBwF8

Chi cục Hải quan Vinh

 • Mã Chi cục HQ Vinh : 29PF
 • Địa chỉ : Km 11, Quốc lộ 1A tuyến tránh Vinh, Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An
 • Điện thoại : (0238) 3514 637
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/Pv5Mku1bksRRHZuo9
TAGS Hải Quan