September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

 • Địa chỉ : số 33 đường Phạm Văn Đồng, phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại : (0232) 3822 566
 • Fax : (0232) 3822 711
 • Email : hqquangbinh@customs.gov.vn
 • Website : https://quangbinh.customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/GPergWXfcJE1CWxSA

Các chi cục hải quan trực thuộc :

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cha Lo

 • Mã Chi cục HQ CK Cha Lo : 31BB
 • Địa chỉ : Cửa khẩu cha lo, QL12A, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại : (0232) 3575 035 | 3575 010
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/yzL9SHRVDckrmfii6

Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn La

 • Mã Chi cục HQ CK Cảng Hòn La : Đội Nghiệp vụ Đồng Hới : 31D1 | Đội Nghiệp vụ Cảng Hòn La : 31D2 | Đội Nghiệp vụ Cảng Gianh : 31D3
 • Địa chỉ : xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại : (0232) 3599 043
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/DLAnLcdRpcxAgBHN6

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cà Roòng

 • Mã Chi cục HQ CK Cà Roòng : 31BF
 • Địa chỉ : xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại : 086 2181 032
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/qGbRqHpjuuaz4wAr9
TAGS Hải Quan