September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

 • Địa chỉ : đường Lê Thánh Tông, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại : (0235) 2225 555
 • Fax : (0235) 2226 666
 • Email : hpquangnam@vnn.vn | Hqquangnam@customs.gov.vn
 • Website : https://quangnam.customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/wrFJZTQQQQkZZxkR9

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà

 • Mã Chi cục HQ CK Cảng Kỳ Hà : 60CB
 • Địa chỉ : xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại : (0235) 3872 505
 • Email : hqqna.kyha@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/YmRXBqpQ1v6kLUAR7

Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang

 • Mã Chi cục HQ CK Nam Giang : 60BD
 • Địa chỉ : QL14D, xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
 • Email : hqcknamgiang@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/wEac4zaXCeS5e3Ff9

Chi cục Hải quan KCN Điện Nam – Điện Ngọc

 • Mã Chi cục HQ KCN Điện Nam – Điện Ngọc : 60NC
 • Địa chỉ : khu công nghiệp Điện Nam, xã Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại : (0235) 3943 757
 • Email : hqqna.dndn@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/uy5ndFatM9mmYTHbA
TAGS Hải Quan