September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

 • Địa chỉ : số 02 đường Trương Quang Giao, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại : (0255) 3831 624
 • Fax : (0255) 3817 775
 • Email : hqquangngai@customs.gov.vn
 • Website : http://www.hqqngai.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/WHzfBwKHAwDWUYdi9

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất

 • Mã Chi cục HQ CK Cảng Dung Quất : 35CB
 • Địa chỉ : thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại : (0255) 3611 289 | hotline : 0868653256
 • Email : DQ.hqquangngai@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/xftzY3qmf8a26rwG7

Chi cục Hải quan các khu công nghiệp Quảng Ngãi

 • Mã Chi cục HQ các KCN Quảng Ngãi : 35NC
 • Địa chỉ : số 56 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại : (0255) 3830 772 | hotline : 0868653257
 • Email : KCN.hqquangngai@customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/7e4aRwiSei9KGBRf6
TAGS Hải Quan