September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

 • Địa chỉ : số 05 đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại : (020) 33 826 148
 • Fax : (0203) 3 825 590
 • Hotline : 1900 9299
 • Email : hqqn@customs.gov.vn
 • Website : https://www.quangninhcustoms.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/A248e4ooNbSTrXkW8

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái

 • Mã Chi cục HQ CK Móng Cái : HQ Cửa khẩu Bắc Luân : 20B1 | HQ Cửa khẩu Ka Long : 20B2
 • Địa chỉ : đại lộ Hòa Bình, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại : (0203) 3811 438
 • Fax : (0203) 3883 463
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/DQsMXCqZ8iCYPRvE8

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô

 • Mã Chi cục HQ CK Hoành Mô : 20BC
 • Địa chỉ : thị trấn Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
 • Điện thoại : (0203) 3757 351
 • Fax : (0203) 3757 292
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/QRZt89H534hBxDNP8

Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh

 • Mã Chi cục HQ Bắc Phong Sinh : 20BD
 • Địa chỉ : cửa khẩu Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại : (0203) 3765 019
 • Fax : (0203) 3879 685
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/vaYWes2DMxRqiUyC6

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia

 • Mã Chi cục HQ Vạn Gia : 20CE
 • Địa chỉ : xã Vĩnh thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại : (0203) 3785 060
 • Fax : (0203) 3785 064
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/QPybm7mv5EgzMTNR6

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả

 • Mã Chi cục HQ CK Cảng Cẩm Phả : 20CG
 • Địa chỉ: đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại : (0203) 3865 774
 • Fax : (0203) 3865 226
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/k3AAfEUJjzj3BpVa8

Chi cục HQ CK Cảng Cái Lân (sáp nhập vào HQ CK cảng Hòn Gai)

 • Mã Chi cục HQ CK Cảng Cái Lân : 20CD

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai

 • Mã Chi cục HQ CK Cảng Hòn Gai : 20CF
 • Địa chỉ : tổ 6, khu 10, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại : (0203) 3849 636
 • Fax : (0203) 3849 635
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/rFaAsKTjXBDEnXF29

Đội kiểm soát Hải quan số 1 – Quảng Ninh

 • Địa chỉ : số 01 đường Vân Đồn, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
 • Điện thoại : (0203) 3887 822
 • Fax : (0203) 3883 345
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/bbDN7eC6Ct4XNdLT6

Đội kiểm soát Hải quan số 2 – Quảng Ninh

 • Địa chỉ : tổ 4, Khu 6, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại : (0203) 3624 368
 • Fax : (0203) 3624 368

Đội kiểm soát phòng, chống ma túy – Cục hải quan Quảng Ninh

 • Địa chỉ : số 02. đường Hữu Nghị, phường Hoà Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại : (0203) 3776 969
 • Fax : (0203) 3811 219
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/6zXu37EzwS4aRnmbA

Hải quan Trạm kiểm soát liên hợp Km 15 – bến tầu Dân Tiến

 • Địa chỉ : Km15, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại : (0203) 3786 392
 • Fax : (0203) 3885 047
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/2WiyyP3rSRhy2Nh78
TAGS Hải Quan