September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

 • Địa chỉ : số 92 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại : (0233) 3855 126
 • Fax : (0233) 3852 751
 • Website : https://www.haiquan.quangtri.gov.vn | https://quangtri.customs.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/roeGfsWhQBgESPVLA

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo

 • Mã Chi cục HQ CK Lao Bảo : 32BB
 • Địa chỉ : thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại : (0233) 3877 253
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/iRrxjhMAxMLezfe9A

Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay

 • Mã Chi cục HQ CK La Lay : 32BC
 • Địa chỉ : quốc lộ 15D, xã Ango, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại : (0233) 506 135
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/vDBUu77tsttwWJwX6

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt

 • Mã Chi cục HQ CK Cảng Cửa Việt : 32CD
 • Địa chỉ : thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại : (0233) 3824 325
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/o1Ud58XYD84cX6fV6

Chi cục hải quan Khu thương mại Lao Bảo (giải thể 2017)

 • Mã Chi cục HQ Khu thương mại Lao Bảo : 32BD
TAGS Hải Quan