September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

 • Địa chỉ : số 435 đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại : (0276) 3810 836
 • Fax : (0276) 3822 053
 • Website : https://tayninh.customs.gov.vn | www.haiquantayninh.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/yrYkRdTMgNgm6s9j7

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Chi cục Hải quan cửa khẩu Kà Tum

 • Mã Chi cục HQ CK Kà Tum : 45BE
 • Địa chỉ : Kà Tum, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại : (0276) 3751 173
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/ZRLHeHAqsnX837TF6

Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài

 • Mã Chi cục HQ CK Mộc Bài : 45BB
 • Địa chỉ : số 78, ấp Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại : (0276) 3876 314
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/XQ9KoXynkJRP3ERL8

Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát

 • Mã Chi cục HQ CK Xa Mát : 45BC
 • Địa chỉ : xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại : (0276) 872 518
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/UhH8KTrAtqCbrd6C8

Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng

 • Mã Chi cục HQ KCN Trảng Bàng : Đội TTHQ KCX và CN Linh Trung 3 : 45F1 | Đội TTHQ KCN Phước Đông : 45F2
 • Địa chỉ : xã An Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại : (0276) 3896 072
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/JiDktmvL2V7BxmqY9

Chi cục Hải quan Phước Tân

 • Mã Chi cục HQ Phước Tân : 45BD
 • Địa chỉ : ấp Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại : (0276) 3783 222
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/fSxVMz74QS7ctacf8
TAGS Hải Quan