September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá

Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá

 • Địa chỉ : số 21 đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại : (0237) 3852 466 | 3855 208
 • Fax : (0237) 3853 503
 • Email : hqthanhhoa@customs.gov.vn
 • Website : http://thanhhoacustoms.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/L7cLJjBH6kPUgUdf9

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Thanh Hóa

 • Mã Chi cục HQ CK Cảng Thanh Hóa : 27CF
 • Địa chỉ : số 04 đường Bạch Đằng, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại : (0237) 3910 480
 • Email : hqcangthanhhoa@gmail.com
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/dDoKEKFaWTxKvLr66

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Nghi Sơn

 • Địa chỉ : xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại : (0237) 3613 926
 • Email : hqnghisown@gmail.com
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/f7TLn3HmBK4M3MqK9

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Quốc Tế Na Mèo

 • Chi cục HQ CK Quốc tế Na Mèo : 27B1 | Đội TTHQ CK Tén Tằn : 27B2
 • Địa chỉ : xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại : (0237) 3592 423
 • Email : hqnameo@gmail.com
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/jhoMVvZrm7UHhRHSA
TAGS Hải Quan