September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Đội kiểm soát Hải quan số 1 – Quảng Ninh

Đội kiểm soát Hải quan số 1 – Quảng Ninh

  • Địa chỉ : số 01 đường Vân Đồn, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
  • Điện thoại : (0203) 3887 822
  • Fax : (0203) 3883 345
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/bbDN7eC6Ct4XNdLT6
TAGS Hải Quan