September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Đội kiểm soát phòng, chống ma túy – Cục hải quan Quảng Ninh

Đội kiểm soát phòng, chống ma túy – Cục hải quan Quảng Ninh

  • Địa chỉ : số 02. đường Hữu Nghị, phường Hoà Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
  • Điện thoại : (0203) 3776 969
  • Fax : (0203) 3811 219
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/6zXu37EzwS4aRnmbA
TAGS Hải Quan