September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Hải quan Trạm kiểm soát liên hợp Km 15 – bến tầu Dân Tiến

Hải quan Trạm kiểm soát liên hợp Km 15 – bến tầu Dân Tiến

  • Địa chỉ : Km15, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
  • Điện thoại : (0203) 3786 392
  • Fax : (0203) 3885 047
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/2WiyyP3rSRhy2Nh78
TAGS Hải Quan