June 12, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Dien Bien

Education and Training Department of Dien Bien Province

  • Address : 867 Vo Nguyen Giap Street, Muong Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
  • Phone : (0215) 3824 980 | 3831 439
  • Fax : (0215) 3828 896
  • Email : vanphong.sodienbien@moet.edu.vn
  • Website : https://dienbien.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/cQ2TuDbAswgUZv6q6
TAGS Dien Bien
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Điện Biên Địa chỉ : số 867 đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Điện thoại : (0215) 3824 980 | 3831 439 Fax : (0215) 3828 896 Email : vanphong.sodienbien@moet.

Construction Department of Dien Bien Province Address : Group 9, Muong Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province Phone : (0215) 3825 805 Fax : (0215) 3825 995 Email : sxddienbien@gmail.com Website : http://www.

Sở Xây Dựng tỉnh Điện Biên Địa chỉ : tổ dân phố 9, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên Điện thoại : (0215) 3825 805 Fax : (0215) 3825 995 Email : sxddienbien@gmail.com Website : http://www.

Health Department Of Dien Bien Province Address : No. 48, group 14, Muong Thanh ward, Dien Bien Phu city, Dien Bien Province.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Điện Biên Địa chỉ : số 48 tổ 14, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại : (0215) 3825 276 Fax : (0215) 3832 121 Email : syt@dienbien.

Transportation Department of Dien Bien Province Address : Tran Dang Ninh Street, group 4, Thanh Binh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province. Phone : (0215) 3824 708 Fax : (0215) 3826 623 Email : sgtvt@dienbien.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Điện Biên Địa chỉ : đường Trần Đăng Ninh, khu phố 4, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại : (0215) 3824 708 Fax : (0215) 3826 623 Email : sgtvt@dienbien.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Dien Bien province Address : No. 34A, residential group 01, Him Lam ward, Dien Bien Phu city, Dien Bien province Phone : (0215) 3825 310 Fax : (0215) 3824 227 Email : sld@dienbien.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Điện Biên Địa chỉ : số 34A, tổ dân phố 01, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại : (0215) 3825 310 Fax : (0215) 3824 227 Email : sld@dienbien.