April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Dien Bien

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Dien Bien province

  • Address : No. 34A, residential group 01, Him Lam ward, Dien Bien Phu city, Dien Bien province
  • Phone : (0215) 3825 310
  • Fax : (0215) 3824 227
  • Email : sld@dienbien.gov.vn
  • Website : http://solaodong.dienbien.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/aQ4NA3oEn64FUgHfA

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Dien Bien
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Điện Biên Địa chỉ : số 34A, tổ dân phố 01, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại : (0215) 3825 310 Fax : (0215) 3824 227 Email : sld@dienbien.

Department of Planning & Investment in Dien Bien province Address : 900 Vo Nguyen Giap street, group 3, Muong Thanh ward, Dien Bien Phu city, Dien Bien province. Phone : (0215) 3825 409 Email : skhdt@dienbien.

Dien Bien province ▹ Business Registration Office in Dien Bien province Address : 900 May 7 (7 Tháng 5) street, Muong Thanh ward, Dien Bien Phu city, Dien Bien province Phone : (0215) 3825 896 Email : 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Điện Biên Địa chỉ : số 900, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại : (0215) 3825 409 Email : skhdt@dienbien.

Tỉnh Điện Biên ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Điện Biên Địa chỉ : số 900 đường 7 tháng 5, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Số điện thoại : (0215) 3825 896 Email : Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.

Justice Department in Dien Bien province Address : group 12, Muong Thanh ward, Dien Bien Phu city, Dien Bien province. Phone : (0215) 3825 336 Fax : (0215) 3825 336 Email : stp@dienbien.

Sở Tư Pháp Tỉnh Điện Biên Địa chỉ : tổ 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại : (0215) 3825 336 Fax : (0215) 3825 336 Email : stp@dienbien.