March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Điện Biên

Tỉnh Điện Biên

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Điện Biên

  • Địa chỉ : số 900 đường 7 tháng 5, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
  • Số điện thoại : (0215) 3825 896
  • Email :
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Điện Biên

  • Địa chỉ : số 900, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
  • Điện thoại : (0215) 3825 409
  • Email : skhdt@dienbien.gov.vn
  • Website : http://dienbiendpi.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/vYcvvKd9CTFGmWsn7
TAGS Dien Bien
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Điện Biên Địa chỉ : số 900, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại : (0215) 3825 409 Email : skhdt@dienbien.

Justice Department in Dien Bien province Address : group 12, Muong Thanh ward, Dien Bien Phu city, Dien Bien province. Phone : (0215) 3825 336 Fax : (0215) 3825 336 Email : stp@dienbien.

Sở Tư Pháp Tỉnh Điện Biên Địa chỉ : tổ 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại : (0215) 3825 336 Fax : (0215) 3825 336 Email : stp@dienbien.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Điện Biên  Địa chỉ : Tổ dân phố 16, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Điện thoại : 0948045179 Fax : 0215.

Dien Bien CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Dien Bien Province (Dien Bien CDC) Address : Group 14, Mường Thanh ward, Dien Bien Phu city, Dien Bien Province. Phone : 0215.

Here’s below the list of locations in Dien Bien for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Dien Bien city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Dien Bien Immigration Office Address : Group 16, Thanh Binh Ward, Dien Bien City. Phone : 0948045179 | Fax: 0215.