June 12, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Dong Nai

Education and Training Department of Dong Nai Province

  • Address : 02 Nguyen Van Tri Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
  • Phone : (0251) 3846 441
  • Fax : (0251) 3846 400
  • Email : vanphong.sodongnai@moet.edu.vn
  • Website : http://sgddt.dongnai.gov.vn | http://dongnai.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/LbRRiZusnHWyyR2U7
TAGS Dong Nai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Nai Địa chỉ : số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại : (0251) 3846 441 Fax : (0251) 3846 400 Email : vanphong.

Construction Department of Dong Nai Province Address : 38 Phan Chu Trinh Street, Quang Vinh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province Phone : (0251) 3846 283 Fax : (0251) 3847 795 Email : sxd@dongnai.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai Địa chỉ : số 38 đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Điện thoại : (0251) 3846 283 Fax : (0251) 3847 795 Email : sxd@dongnai.gov.

Health Department Of Dong Nai Province​ Address : 02 Phan Dinh Phung Street, Quang Vinh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province​ Phone : (0251) 3942 641 Fax : (0251) 3847 269 Email : syt@dongnai.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Đồng Nai Địa chỉ : số 02 đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai​ Số điện thoại : (0251) 3942 641 Fax : (0251) 3847 269 Email : syt@dongnai.gov.

Transportation Department of Dong Nai Province Address : 18 Phan Chu Trinh Street, Quang Vinh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province. Phone : (0251) 3847 320 Fax : (0251) 3942 248 | 3840 768 Email : sgtvt@dongnai.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai Địa chỉ : số 18 đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại : (0251) 3847 320 Fax : (0251) 3942 248 | 3840 768 Email : sgtvt@dongnai.

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tỉnh Đồng Nai Địa chỉ : Số 1, đường 16A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai Điện thoại : (0251) 3834 840 | 3834 841 Fax : (0251) 3834 842 Email : dongnaitw@gmail.com Website : https://dongnaitw.

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Dong Nai Province Address : #01, 16A Street, Bien Hoa 2 Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam Phone : (0251) 3834 840 | 3834 841 Fax : (0251) 3834 842 Email : dongnaitw@gmail.com Website : https://dongnaitw.