June 13, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Thai Binh

Education and Training Department of Thai Binh Province

  • Address : Ba Muoi Thang Sau Street, De Tham Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
  • Phone : (0227) 3831 798
  • Fax : N/A
  • Email : sogddtthaibinh@gmail.com
  • Website : http://thaibinh.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/oEHv6G5ZGhYuHdPD6
TAGS Thai Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Thái Bình Địa chỉ : đường 30/6, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Điện thoại : (0227) 3831 798 Fax : N/A Email : sogddtthaibinh@gmail.com Website : http://thaibinh.

Construction Department of Thai Binh Province Address : 138 Le Loi Street, De Tham Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province Phone : (0227) 3831 447 Fax : (0227) 3836 173 Email : soxaydung@thaibinh.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Thái Bình Địa chỉ : số 138 đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Điện thoại : (0227) 3831 447 Fax : (0227) 3836 173 Email : soxaydung@thaibinh.gov.

Health Department Of Thai Binh Province Address : 239 Hai Ba Trung Street, Thai Binh City, Thai Binh Province Phone : (0227) 3831 392 Fax : N/A Email : soyte@thaibinh.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Thái Bình Địa chỉ : số 239 đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Điện thoại : (0227) 3831 392 Fax : N/A Email : soyte@thaibinh.gov.

Transportation Department of Thai Binh Province Address : 414 Tran Hung Dao Street, Thai Binh City, Thai Binh Province Phone : (0227) 3645 677 Fax : N/A Email : sogtvt@thaibinh.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Thái Bình Địa chỉ : số 414 đường Trần Hưng Đạo, thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Điện thoại : (0227) 3645 677 Fax : N/A Email : sogtvt@thaibinh.gov.

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tỉnh Thái Bình Địa chỉ : CTY TNHH Phát Triển Đài Tín, Đường Ngô Gia Khảm, KCN Phúc Khánh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình Điện thoại : (0227) 3615 115 Fax : (0227) 3847 108 Email : ctcvn.thaibinh.

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Thai Binh Province Address : CTY TNHH Khai Phát Đài Tín, Ngo Gia Kham Street, Phuc Khanh Industrial Zone, Thai Binh City, Thai Binh Province Phone : (0227) 3615 115 Fax : (0227) 3847 108 Email : ctcvn.thaibinh.