April 14, 2021
embassy

Văn Phòng Thương Vụ Hà Lan (FINPRO) Tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Văn Phòng Thương Vụ Hà Lan (FINPRO) Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : phòng 717-4, toà nhà Me Linh Point Tower, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : https://www.businessfinland.fi/en/locations/asia-india-and-oceania/vietnam
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/XvmaNjRHq5ZiDnkw6
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Phòng Thương Mại Công Nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : Lầu 3, số 47 đường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Việt Nam Điện thoại : (028) 3837 9154 Fax : N?A Email : kocham@kocham.

Korean Chamber of Commerce and Industry (KORCHAM) in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Floor 3, 47 Nguyen Cu Trinh Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam Phone : (028) 3837 9154 Fax : N/A E-mail : kocham@kocham.kr FB : https://www.

Phòng Thương Mại Công Nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) Tại Thành Phố Hà Nội Địa chỉ : Tầng 13, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Điện thoại : (024) 3555 3341 Fax : (024) 3555 3342 Email: info3@korchamvietnam.com FB : https://www.

Korean Chamber of Commerce and Industry (KORCHAM) in Hanoi City Address : Floor 13, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung street, Cau Giay district, Hanoi city, Vietnam Phone : (024) 3555 3341 Fax : (024) 3555 3342 Email : info3@korchamvietnam.com FB : https://www.

Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Ho Chi Minh City(HCMC) Address : 5th floor, the Deutsches Haus, 33 Le Duan Blvd, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Phone : (028) 3822 4029 Fax : (028) 3827 2743 Email : info@beluxcham.com Website : http://www.