April 14, 2021
embassy

Phòng Thương Mại Chile (ProChile) tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng Thương Mại Chile (ProChile) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : Tòa nhà Lucky Star, Lầu 1, số 102 bis đường Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Việt Nam
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 09:00 đến 12:30 | 13:30 đến 17:00
  • Điện thoại : (028) 3925 7422 | 3925 7423
  • Fax : (028) 3925 7424
  • Website : https://www.prochile.gob.cl/importers/countries/vietnam/
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Phòng Thương Mại Công Nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : Lầu 3, số 47 đường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Việt Nam Điện thoại : (028) 3837 9154 Fax : N?A Email : kocham@kocham.

Korean Chamber of Commerce and Industry (KORCHAM) in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Floor 3, 47 Nguyen Cu Trinh Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam Phone : (028) 3837 9154 Fax : N/A E-mail : kocham@kocham.kr FB : https://www.

Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Ho Chi Minh City(HCMC) Address : 5th floor, the Deutsches Haus, 33 Le Duan Blvd, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Phone : (028) 3822 4029 Fax : (028) 3827 2743 Email : info@beluxcham.com Website : http://www.

Economic & Commercial Office of Spain in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Room 701-702, 7 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam Phone : (028) 3825 1939 Fax : N/A Email : spanishchambervn@gmail.com FB : https://www.

Finland Trade Center (FINPRO) in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Room 717-4, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke street, district 1, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : https://www.businessfinland.