April 14, 2021
embassy

Korean Chamber of Commerce and Industry (KORCHAM) in Ho Chi Minh City, Vietnam

Korean Chamber of Commerce and Industry (KORCHAM) in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : Floor 3, 47 Nguyen Cu Trinh Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam
  • Phone : (028) 3837 9154
  • Fax : N/A
  • E-mail : kocham@kocham.kr
  • FB : https://www.facebook.com/kochamhcm/
  • Website : http://www.kocham.kr/
  • Map : https://goo.gl/maps/WPdiBXeokTqa1gFAA
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Phòng Thương Mại Công Nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : Lầu 3, số 47 đường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Việt Nam Điện thoại : (028) 3837 9154 Fax : N?A Email : kocham@kocham.

Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Ho Chi Minh City(HCMC) Address : 5th floor, the Deutsches Haus, 33 Le Duan Blvd, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Phone : (028) 3822 4029 Fax : (028) 3827 2743 Email : info@beluxcham.com Website : http://www.

Economic & Commercial Office of Spain in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Room 701-702, 7 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam Phone : (028) 3825 1939 Fax : N/A Email : spanishchambervn@gmail.com FB : https://www.

Finland Trade Center (FINPRO) in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Room 717-4, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke street, district 1, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : https://www.businessfinland.