April 14, 2021
embassy

Phòng Thương Vụ Vùng Wallonie tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng Thương Vụ Vùng Wallonie tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Phòng Thương Mại Công Nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : Lầu 3, số 47 đường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Việt Nam Điện thoại : (028) 3837 9154 Fax : N?A Email : kocham@kocham.

Korean Chamber of Commerce and Industry (KORCHAM) in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Floor 3, 47 Nguyen Cu Trinh Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam Phone : (028) 3837 9154 Fax : N/A E-mail : kocham@kocham.kr FB : https://www.

Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Ho Chi Minh City(HCMC) Address : 5th floor, the Deutsches Haus, 33 Le Duan Blvd, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Phone : (028) 3822 4029 Fax : (028) 3827 2743 Email : info@beluxcham.com Website : http://www.

Economic & Commercial Office of Spain in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Room 701-702, 7 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam Phone : (028) 3825 1939 Fax : N/A Email : spanishchambervn@gmail.com FB : https://www.

Finland Trade Center (FINPRO) in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Room 717-4, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke street, district 1, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : https://www.businessfinland.