May 26, 2021
Blog

An Giang Health Department

Health Department Of An Giang Province

  • Address : 15 Le Trieu Kiet Street, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province.
  • Phone : (0296) 3852 640 | 096 987 1919 (hotline)
  • Fax : (0296) 3856 154
  • Email : soyte@angiang.gov.vn
  • Website : http://soyte.angiang.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/Hc7tow79j7TvYBUo9
TAGS An Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Y Tế (SYT) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 15 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : (0296) 3852 640 | 096 987 1919 (hotline) Fax : (0296) 3856 154 Email : soyte@angiang.

Transportation Department of An Giang Province Address : 01 Ly Thuong Kiet Street, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province. Phone : (0296) 3832 479 | 3930 069 Fax: (0296) 3831 459 Email : sogtvt@angiang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 01 đường Lý Thường Kiệt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại : (0296) 3832 479 | 3930 069 Fax: (0296) 3831 459 Email : sogtvt@angiang.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in An Giang province Address : 97 Tran Quang Dieu street, Tay Khanh 1 hamlet, My Hoa ward, Long Xuyen street, An Giang province Phone : (0296) 3852 851 Email : soldtbxh@angiang.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 97 đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, hành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : (0296) 3852 851 Email : soldtbxh@angiang.

Department of Planning & Investment in An Giang province Address : 03 Le Trieu Kiet street, My Binh ward, Long Xuyen city, An Giang province Phone : (0296) 3852 913 Fax : (0296) 3853 380 Email : sokhdt@angiang.gov.

An Giang province ▹ Business Registration Office in An Giang province Address : 03 Le Trieu Kiet street, My Binh ward, Long Xuyen city, An Giang province Phone : (0296) 3854 692 Email : hvphuong.info@gmail.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 03 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang Điện thoại : (0296) 3852 913 Fax : (0296) 3853 380 Email : sokhdt@angiang.gov.

Tỉnh An Giang ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 03 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Số điện thoại : (0296) 3854 692 Email : hvphuong.info@gmail.