May 26, 2021
Blog

Cao Bang Health Department

Health Department Of Cao Bang Province

  • Address : 31 Hien Giang Street, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
  • Phone : (0206) 3852 272
  • Fax : (0206) 3853 208
  • Email : soyte@caobang.gov.vn
  • Website : http://soytecaobang.gov.vn | https://soyte.caobang.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/wu9AVcMj95TRLshc6
TAGS Cao Bang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Sở Y Tế Cao Bằng
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : Số 31 Phố Hiến Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 272 Fax : (0206) 3853 208 Email : soyte@caobang.gov.

Transportation Department of Cao Bang Province Address : 83 Xuan Truong Street, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province. Phone : (0206) 3852 397 Fax : (0206) 3952 274 Email : sogtvt@caobang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 83 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 397 Fax : (0206) 3952 274 Email : sogtvt@caobang.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Cao Bang province Address : 38 Xuan Truong street, Hop Giang ward, Cao Bang city, Cao Bang province Phone : (0206) 3852 162 Email : soldtbxh@caobang.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 38 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại: (0206) 3852 162 Email : soldtbxh@caobang.gov.

Department of Planning & Investment in Cao Bang province Address : 30 Xuan Truong street, Hop Giang ward, Cao Bang city, Cao Bang province Phone : (0206) 3852 182 Fax : (0206) 3853 335 Email : sokhdt@caobang.gov.

Cao Bang province ▹ Business Registration Office in Cao Bang province Address : 30 Xuan Truong street, Hop Giang ward, Cao Bang city, Cao Bang province Phone : (0206) 3853 007 Email : dkkdcb@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 30 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 182 Fax : (0206) 3853 335 Email : sokhdt@caobang.gov.

Tỉnh Cao Bằng ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 30 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Số điện thoại : (0206) 3853 007 Email : dkkdcb@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.