April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Cao Bang

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Cao Bang province

  • Address : 38 Xuan Truong street, Hop Giang ward, Cao Bang city, Cao Bang province
  • Phone : (0206) 3852 162
  • Email : soldtbxh@caobang.gov.vn
  • Website : https://soldtbxh.caobang.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/6drFxNiESjmCApje7

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Cao Bang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 38 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại: (0206) 3852 162 Email : soldtbxh@caobang.gov.

Department of Planning & Investment in Cao Bang province Address : 30 Xuan Truong street, Hop Giang ward, Cao Bang city, Cao Bang province Phone : (0206) 3852 182 Fax : (0206) 3853 335 Email : sokhdt@caobang.gov.

Cao Bang province ▹ Business Registration Office in Cao Bang province Address : 30 Xuan Truong street, Hop Giang ward, Cao Bang city, Cao Bang province Phone : (0206) 3853 007 Email : dkkdcb@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 30 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 182 Fax : (0206) 3853 335 Email : sokhdt@caobang.gov.

Tỉnh Cao Bằng ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 30 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Số điện thoại : (0206) 3853 007 Email : dkkdcb@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Cao Bang province Address : 26 Be Van Dan street, Hop Giang ward, Cao Bang city, Cao Bang province. Phone : (0206) 3852 443 Email : tuphap@caobang.

Sở Tư Pháp Cao Bằng
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 26 đường Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 443 Email : tuphap@caobang.gov.