March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Cao Bằng

Tỉnh Cao Bằng

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Cao Bằng

  • Địa chỉ : số 30 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
  • Số điện thoại : (0206) 3853 007
  • Email : dkkdcb@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Cao Bằng

  • Địa chỉ : số 30 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
  • Điện thoại : (0206) 3852 182
  • Fax : (0206) 3853 335
  • Email : sokhdt@caobang.gov.vn
  • Website : www.sokhdt.caobang.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/qmZQReowJ9JwhooJ9
TAGS Cao Bang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 30 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 182 Fax : (0206) 3853 335 Email : sokhdt@caobang.gov.

Justice Department in Cao Bang province Address : 26 Be Van Dan street, Hop Giang ward, Cao Bang city, Cao Bang province. Phone : (0206) 3852 443 Email : tuphap@caobang.

Sở Tư Pháp Cao Bằng
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 26 đường Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 443 Email : tuphap@caobang.gov.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng  Địa chỉ : Đường Tân An, Phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Tỉnh Cao Bằng. Điện thoại : 0241.

Cao Bang CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Cao Bang Province (Cao Bang CDC) Address : Group 23, Sông Bằng ward, Cao Bang city, Cao Bang Province. Phone : 02063855666 Website : http://cdc.

Here’s below the location in Cao Bang for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Cao Bang city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Cao Bang Immigration Office Address : Tan An Street, Tan Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province. Phone : Phone: 0241.