June 8, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông tin liên hệ Sở GD&ĐT Bình Phước

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bình Phước

  • Địa chỉ : số 772 Quốc Lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại : (0271) 3887 236
  • Fax : (0271) 3870 777
  • Email : vanphong.sobinhphuoc@moet.edu.vn
  • Website : http://binhphuoc.edu.vn | http://sgdbinhphuoc.edu.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/wtUsqGgQ3K2grh5X8
TAGS Binh Phuoc
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Construction Department of Binh Phuoc Province Address : 676 National Highway 14, Tan Phu Ward, Dong Xoai City, Binh Phuoc Province Phone : (0271) 3879 950 Fax : (0271) 3881 019 Email : soxaydungbp@gmail.com Website : https://sxd.

Sở Xây Dựng tỉnh Bình Phước Địa chỉ : số 676 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước Điện thoại : (0271) 3879 950 Fax : (0271) 3881 019 Email : soxaydungbp@gmail.com Website : https://sxd.

Health Department Of Binh Phuoc Province Address : National Highway 14, Tan Phu Ward, Dong Xoai City, Binh Phuoc Province Phone : (0271) 3889 096 | 3862 555 Fax : N/A Email : vp.syt@binhphuoc.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bình Phước Địa chỉ : Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Tỉnh Bình Phước Điện thoại : (0271) 3889 096 | 3862 555 Fax : N/A Email : vp.syt@binhphuoc.

Transportation Department of Binh Phuoc Province Address : 829 National Highway 14, Tan Binh Ward, Dong Xoai City, Binh Phuoc Province. Phone : (0271) 3887 355 Fax : N/A Email : sgtvt@binhphuoc.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bình Phước Địa chỉ : số 829 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Điện thoại : (0271) 3887 355 Fax : N/A Email : sgtvt@binhphuoc.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Binh Phuoc province Address : 829 Highway 14, Tan Binh ward, Dong Xoai city, Binh Phuoc province Phone : (0271) 3879 254 Fax : (0271) 3870 136 Email : sldtbxh@binhphuoc.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Phước Địa chỉ : số 829 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Điện thoại : (0271) 3879 254 Fax : (0271) 3870 136 Email : sldtbxh@binhphuoc.gov.

Department of Planning & Investment in Binh Phuoc province Address : 626 Highway 14, Dong Xoai city, Binh Phuoc province. Phone : (0271) 3879 253 Fax : (0271) 3887 088 Email : skhdt_bpc@vnn.