The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Binh Phuoc, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 9301S – Phu Rieng Do – Dong Xoai – Binh Phuoc Location : 646 Phu Rieng Do street,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Phước, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 9301S – Đồng Xoài – Bình Phước Địa chỉ : số 646 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân, thành

Education and Training Department of Binh Phuoc Province Address : 772 National Highway 14, Tan Phu Ward, Dong Xoai City, Binh Phuoc Province Phone : (0271) 3887 236 Fax : (0271) 3870 777 Email : vanphong.sobinhphuoc@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bình Phước Địa chỉ : số 772 Quốc Lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Điện thoại : (0271) 3887 236 Fax : (0271) 3870 777 Email : vanphong.sobinhphuoc@moet.

Construction Department of Binh Phuoc Province Address : 676 National Highway 14, Tan Phu Ward, Dong Xoai City, Binh Phuoc Province Phone : (0271) 3879 950 Fax : (0271) 3881 019 Email : soxaydungbp@gmail.com Website : https://sxd.

Sở Xây Dựng tỉnh Bình Phước Địa chỉ : số 676 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước Điện thoại : (0271) 3879 950 Fax : (0271) 3881 019 Email : soxaydungbp@gmail.com Website : https://sxd.

Health Department Of Binh Phuoc Province Address : National Highway 14, Tan Phu Ward, Dong Xoai City, Binh Phuoc Province Phone : (0271) 3889 096 | 3862 555 Fax : N/A Email : vp.syt@binhphuoc.

Sở Y Tế Bình Phước
May 24, 2021 · TAGS Binh Phuoc

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bình Phước Địa chỉ : Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Tỉnh Bình Phước Điện thoại : (0271) 3889 096 | 3862 555 Fax : N/A Email : vp.syt@binhphuoc.

Transportation Department of Binh Phuoc Province Address : 829 National Highway 14, Tan Binh Ward, Dong Xoai City, Binh Phuoc Province. Phone : (0271) 3887 355 Fax : N/A Email : sgtvt@binhphuoc.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bình Phước Địa chỉ : số 829 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Điện thoại : (0271) 3887 355 Fax : N/A Email : sgtvt@binhphuoc.gov.

1 2 3