June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Bình Phước

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Phước, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 9301S – Đồng Xoài – Bình Phước

 • Địa chỉ : số 646 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại : (0271) 3881 723
 • Fax : (0271) 3870 587
 • Email : trungtamdangkiemsgtvt@gmail.com
 • Website : https://dangkiembinhphuoc.vn
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/8pMu4an2t4sXTysd6

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 9302D – Chơn Thành – Bình Phước

 • Địa chỉ : tổ 1, ấp 9, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại : (0271) 3645 979
 • Fax : (0271) 3645 789
 • Email : trungtamdangkiem9302d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/z3iTz46qehz6Uvcn6

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 9303D – Đồng Phú – Bình Phước

 • Địa chỉ : đường ĐT 741, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại : (0271) 3842 379
 • Fax : N/A
 • Email : N/A
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/E4Sx1dTkXgB1ujVF8
TAGS Binh Phuoc
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Binh Phuoc Province Address : 772 National Highway 14, Tan Phu Ward, Dong Xoai City, Binh Phuoc Province Phone : (0271) 3887 236 Fax : (0271) 3870 777 Email : vanphong.sobinhphuoc@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bình Phước Địa chỉ : số 772 Quốc Lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Điện thoại : (0271) 3887 236 Fax : (0271) 3870 777 Email : vanphong.sobinhphuoc@moet.

Construction Department of Binh Phuoc Province Address : 676 National Highway 14, Tan Phu Ward, Dong Xoai City, Binh Phuoc Province Phone : (0271) 3879 950 Fax : (0271) 3881 019 Email : soxaydungbp@gmail.com Website : https://sxd.

Sở Xây Dựng tỉnh Bình Phước Địa chỉ : số 676 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước Điện thoại : (0271) 3879 950 Fax : (0271) 3881 019 Email : soxaydungbp@gmail.com Website : https://sxd.

Health Department Of Binh Phuoc Province Address : National Highway 14, Tan Phu Ward, Dong Xoai City, Binh Phuoc Province Phone : (0271) 3889 096 | 3862 555 Fax : N/A Email : vp.syt@binhphuoc.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bình Phước Địa chỉ : Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Tỉnh Bình Phước Điện thoại : (0271) 3889 096 | 3862 555 Fax : N/A Email : vp.syt@binhphuoc.

Transportation Department of Binh Phuoc Province Address : 829 National Highway 14, Tan Binh Ward, Dong Xoai City, Binh Phuoc Province. Phone : (0271) 3887 355 Fax : N/A Email : sgtvt@binhphuoc.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bình Phước Địa chỉ : số 829 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Điện thoại : (0271) 3887 355 Fax : N/A Email : sgtvt@binhphuoc.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Binh Phuoc province Address : 829 Highway 14, Tan Binh ward, Dong Xoai city, Binh Phuoc province Phone : (0271) 3879 254 Fax : (0271) 3870 136 Email : sldtbxh@binhphuoc.gov.