June 9, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông tin liên hệ Sở GD&ĐT Kon Tum

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Kon Tum

  • Địa chỉ : Tầng 6 -7, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Tổ 8 phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  • Điện thoại : (0260) 3914 325
  • Fax : (0260) 3862 310
  • Email : vanphong.sokontum@moet.edu.vn
  • Website : http://kontum.edu.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/iHKRLfCk5v9RvuXx9
TAGS Kon Tum
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Construction Department of Kon Tum Province Address : 8th floor, Building B, Kon Tum Administration Center. 70 Le Hong Phong Street, Quang Trung Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province Phone : (0260) 3862549 Fax : (0260) 3863800 Email : sxd@kontum.

Sở Xây Dựng tỉnh Kon Tum Địa chỉ : tầng 8 tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, số 70 đường Lê Hồng Phong, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Điện thoại : (0260) 3862549 Fax : (0260) 3863800 Email : sxd@kontum.gov.

Health Department Of Kon Tum Province Address : 808 Phan Dinh Phung Street, Quang Trung Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province Phone : (0260) 3862 351 | 0965 021 515 (hotline) Fax : (0260) 3863 048 Email : soyte-kontum@kontum.gov.

Sở Y Tế Kon Tum
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Kon Tum Địa chỉ : số 808 đường Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Điện thoại : (0260) 3862 351 | 0965 021 515 (hotline) Fax : (0260) 3863 048 Email : soyte-kontum@kontum.gov.

Transportation Department of Kon Tum Province Address : 387 Ba Trieu Street, Quang Trung Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province Phone : (0260) 3862 536 Fax : (0260) 3914 197 Email : vp.sgtvt@kontum.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Kon Tum Địa chỉ : số 387 đường Bà Triệu, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Điện thoại : (0260) 3862 536 Fax : (0260) 3914 197 Email : vp.sgtvt@kontum.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Kon Tum province Address : 292 Ba Trieu street, Kon Tum city, Kon Tum province Phone : (0260) 3862 524 Fax : (0260) 3862 524 Email : sldtbxh@kontum.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Kon Tum Địa chỉ : số 292 đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại : (0260) 3862 524 Fax : (0260) 3862 524 Email : sldtbxh@kontum.

Department of Planning & Investment in Kon Tum province Address : 12 Nguyen Viet Xuan street, Kon Tum city, Kon Tum province. Phone : (0260) 3862 710 Fax : (0260) 3864 253 Email : skhdt@kontum.