May 5, 2021
Blog

Consulate of Tanzania in Da Nang City, Vietnam

Consulate of Tanzania in Da Nang City

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

There is no Consulate of Tanzania in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is no Embassy of Tanzania in Hanoi capital city of Vietnam.

TAGS Tanzania
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Tanzania Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Tanzania vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.