June 1, 2021
Blog

Contact Information of Construction Department of Cao Bang Province

Construction Department of Cao Bang Province

  • Address : 23 Be Van Dan Street, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
  • Phone : (0206) 3852 192
  • Fax : (0206) 3856 492
  • Email : soxaydung@caobang.gov.vn | soxaydungcaobang@gmail.com
  • Website : http://soxaydung.caobang.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/7kABi8mAyDzkFEwE6
TAGS Cao Bang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Xây Dựng tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 23 Bế đường Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 192 Fax : (0206) 3856 492 Email : soxaydung@caobang.gov.

Health Department Of Cao Bang Province Address : 31 Hien Giang Street, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province Phone : (0206) 3852 272 Fax : (0206) 3853 208 Email : soyte@caobang.gov.

Sở Y Tế Cao Bằng
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : Số 31 Phố Hiến Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 272 Fax : (0206) 3853 208 Email : soyte@caobang.gov.

Transportation Department of Cao Bang Province Address : 83 Xuan Truong Street, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province. Phone : (0206) 3852 397 Fax : (0206) 3952 274 Email : sogtvt@caobang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 83 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 397 Fax : (0206) 3952 274 Email : sogtvt@caobang.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Cao Bang province Address : 38 Xuan Truong street, Hop Giang ward, Cao Bang city, Cao Bang province Phone : (0206) 3852 162 Email : soldtbxh@caobang.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 38 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại: (0206) 3852 162 Email : soldtbxh@caobang.gov.

Department of Planning & Investment in Cao Bang province Address : 30 Xuan Truong street, Hop Giang ward, Cao Bang city, Cao Bang province Phone : (0206) 3852 182 Fax : (0206) 3853 335 Email : sokhdt@caobang.gov.

Cao Bang province ▹ Business Registration Office in Cao Bang province Address : 30 Xuan Truong street, Hop Giang ward, Cao Bang city, Cao Bang province Phone : (0206) 3853 007 Email : dkkdcb@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.