October 16, 2021
Blog

Cửa khẩu biên giới Việt Nam – Trung Quốc tại tỉnh Cao Bằng

Cửa khẩu Tà Lùng (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Tà Lùng (tỉnh Cao Bằng, Việt Nam) – Thủy Khẩu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng là cửa khẩu quốc tế tại vùng đất tổ dân phố Tân Thịnh, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Cửa khẩu Tà Lùng là cửa khẩu chính của tỉnh Cao Bằng, nằm gần ngã ba nơi sông Bắc Vọng đổ vào sông Bằng.

Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng là điểm cuối của Quốc lộ 3, tiếp nối là cầu Thủy Khẩu trên sông Bắc Vọng, thông thương sang cửa khẩu quốc tế Thủy Khẩu (水口口岸) thuộc thị trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, Khu Tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Cửa khẩu Trà Lĩnh (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng, Việt Nam) – Long Bang (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Trà Lĩnh hay cửa khẩu Nà Đoỏng là cửa khẩu quốc gia tại vùng đất Bản Hía thuộc thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Cửa khẩu Trà Lĩnh là điểm cuối của tỉnh lộ 205, cách thị trấn Trà Lĩnh khoảng 6 km theo đường này về hướng bắc.

Cửa khẩu Trà Lĩnh thông thương sang cửa khẩu Long Bang ở thị trấn Long Bang, huyện Tĩnh Tây, thành phố Bách Sắc, Khu Tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Cửa khẩu Sóc Giang

Sóc Giang (tỉnh Cao Bằng, Việt Nam) – Bình Mãng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Sóc Giang là cửa khẩu quốc gia tại vùng đất bản Cốc Ngựu, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cửa khẩu cách thành phố Cao Bằng 42 km theo đường thẳng về hướng bắc tây bắc, và khoảng 55 km theo tỉnh lộ 203.

Cửa khẩu Sóc Giang thông thương sang cửa khẩu Bình Mãng ở thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Cửa khẩu Pò Peo

Pò Peo (tỉnh Cao Bằng, Việt Nam) – Nhạc Vu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Pò Peo là cửa khẩu tại vùng đất bản Nà Han, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cửa khẩu Pò Peo là điểm cuối của đường tỉnh 211, cách thị trấn Trùng Khánh khoảng 22 km theo đường này.

Cửa khẩu Pò Peo thông thương sang cửa khẩu Nhạc Vu (岳圩口岸) ở tỉnh Quảng Tây.

Cửa khẩu Lý Vạn

Lý Vạn (tỉnh Cao Bằng, Việt Nam) – Thạc Long (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Lý Vạn là cửa khẩu tại vùng đất bản Lý Vạn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cửa khẩu Lý Vạn cách thành phố Cao Bằng 60 km theo đường thẳng về hướng đông bắc.

Cửa khẩu Lý Vạn thông thương sang cửa khẩu Thạc Long ở huyện Đại Tân, thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây

Cửa khẩu Hạ Lang (Cửa khẩu Bí Hà)

Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng, Việt Nam) – Khoa Giáp (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Hạ Lang hay cửa khẩu Thị Hoa, cửa khẩu Bí Hà, là cửa khẩu tại vùng đất xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cửa khẩu Hạ Lang cách thành phố Cao Bằng 90 km.

Cửa khẩu Hạ Lang thông thương với cửa khẩu Khoa Giáp (科甲口岸) ở huyện Long Châu tỉnh Quảng Tây.

Ngoài ra, Cao bằng còn có 9 lối mở gồm: Nà Lạn (huyện Thạch An); Cốc Sâu, Pò Tập (huyện Phục Hòa); Nà Đoỏng (huyện Trà Lĩnh); Trúc Long (huyện Hà Quảng); Bảng Khoòng, Pác Ty, Kỷ Sộc (Hạ Lang); Nà Quân (huyện Thông Nông).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Đắk BLô
October 16, 2021

Đắk BLô (tỉnh Kon Tum, Việt Nam) – Đắk Bar (tỉnh Xê Kông, Lào) Cửa khẩu Đắk BLô thuộc xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Xã Đăk Blô cách trung tâm huyện Đăk Glei khoảng 35Km về hướng Tây Bắc, nằm trên tuyến tỉnh lộ 673.

Cửa khẩu Đầm Chít
October 16, 2021

Đầm Chít (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – Prêy Tun Lê (tỉnh Kampot, Cambodia) Cửa khẩu phụ Đầm Chít toạ lạc tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Cửa khẩu phụ Đầm Chít thông thương với cửa khẩu Prêy Tun Lê thuộc tỉnh Kampot, Cambodia.

Rạch Gỗ (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – Đơm Sơ Sngâu (tỉnh Kampot, Cambodia) Cửa khẩu phụ Rạch Gỗ toạ lạc tại ấp Rạch Gỗ, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Cửa khẩu phụ Rạch Gỗ thông thương với cửa khẩu Đơm Sơ Sngâu thuộc tỉnh Kampot, Cambodia.